Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності регулює порядок обробки та використання персональних та інших даних сайтом www.stoneking.com.ua (далі – Оператор).

Передаючи Оператору персональні та інші дані через Сайт, Користувач підтверджує свою згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

Безумовним акцептом цієї Політики конфіденційності є початок використання Сайту Користувачем.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою www.stoneking.com.ua
Усі виключні права на Сайт та його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Оператору у повному обсязі. Передача виняткових прав Користувачеві не є предметом цієї Політики конфіденційності.

1.2. Користувач - особа, яка використовує Сайт.

1.3. Законодавство - чинне законодавство України.

1.4. Персональні дані — персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації або в процесі використання функціоналу Сайту.

1.5. Дані - інші дані про Користувача (що не входять до поняття Персональних даних).

1.6. Реєстрація - заповнення Користувачем Реєстраційної форми, розташованої на Сайті, шляхом вказівки необхідних відомостей.

1.7. Реєстраційна форма - форма, розташована на Сайті, яку Користувач має заповнити для проходження Реєстрації на Сайті.

1.8. Послуга — послуги, що надаються Оператором на підставі Ліцензійної угоди.

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Оператор збирає та зберігає лише ті Персональні дані, які необхідні для надання Послуг Оператором та взаємодії з Користувачем.

2.2. Персональні дані можуть використовуватися в таких цілях:

2.2.1 надання Послуг Користувачеві;

2.2.2 ідентифікація Користувача;

2.2.3 взаємодія з Користувачем;

2.2.4 направлення Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;

2.2.5 проведення статистичних та інших досліджень;

2.2.6 обробка платежів Користувача;

2.2.7 моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайству, протиправним ставкам, відмиванню грошей.

2.3. Оператор у тому числі обробляє такі дані:

2.3.1 ім'я;

2.3.2 номер мобільного телефону;

2.4. Користувачеві забороняється вказувати на Сайті персональні дані третіх осіб.

3. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

3.1. Оператор зобов'язується використовувати Персональні дані відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Щодо Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.

3.3. Оператор має право зберігати архівну копію Персональних даних та Даних, у тому числі після видалення облікового запису Користувача.

Оператор має право зберігати Персональні дані та Дані на серверах поза територією України.

3.4. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:

3.4.1 державним органам, у тому числі органам дізнання та слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;

3.4.2 партнерам Оператора;

3.4.3 в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

3.5. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані третім особам, які не вказані в п. 3.4. цієї Політики конфіденційності, у таких випадках:

3.5.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.5.2 передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачеві;

3.5.3 передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики.

3.6. Оператор здійснює автоматизовану обробку Персональних даних та Даних.

4. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Персональні дані за допомогою Особистого кабінету або шляхом надсилання письмової заяви до Оператора.

4.2. Користувач будь-якої миті має право видалити Персональні дані.

4.3. Користувач гарантує, що всі персональні дані є актуальними і не належать до третіх осіб.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Оператор здійснює належний захист Персональних та інших даних відповідно до Закону України та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних.

5.2. Застосовувані заходи захисту у тому числі дозволяють захистити Персональні дані від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІХ ОСОБІВ ВИКОРИСТАНІ КОРИСТУВАЧАМИ

6.1. Використання Сайту Користувач має право заносити дані третіх осіб для подальшого використання.

6.2. Користувач зобов'язується отримати згоду суб'єкта персональних даних використання за допомогою Сайту.

6.3. Оператор не використовує персональні дані третіх осіб, занесені Користувачем.

6.4. Оператор зобов'язується вжити необхідних заходів для забезпечення збереження персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Оператором, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

7.2. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Оператора.

Перед зверненням до суду Користувач повинен дотриматися обов'язкового досудового порядку та надіслати Оператору відповідну претензію письмово. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.

7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Політики конфіденційності.

7.4. Оператор має право в будь-який момент змінювати Політику конфіденційності (повністю або частиною) в односторонньому порядку без попереднього погодження з Користувачем. Всі зміни набирають чинності наступного дня після розміщення на Сайті.

7.5. Користувач зобов'язується стежити за змінами Політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОПЕРАТОРА

8.1. Телефон: +38 (097) 058 43 69

8.2. e-mail: stone.king.jewelry@gmail.com

Дата останньої редакції: 20.02.2022
Made on
Tilda